Nasze cele i zadania

Wobec takiej sytuacji swoistym wyzwaniem dla osób skupionych wokół działań na rzecz ograniczania zjawisk niekorzystnych było powołanie Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” w Głogowie. Wolą fundatorów ustanowiono zakres oddziaływania Fundacji na rzecz społeczności w rozumieniu „zasady pomocniczości” działań nie nastawionych na zysk, a w szczególności:

 

3. CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ

 

W ciągu istnienia ośmiu lat Fundacji „MARATON” w Głogowie udało nam się skupić wokół siebie osoby, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, a idea niesienia pomocy jest celem nadrzędnym.

W zamian umożliwiono im rozwijanie się intelektualne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności „warsztatu pracy” – wszystko po to, aby móc skuteczniej i efektywniej realizować założenia programowe na rzecz środowiska społeczności lokalnej.

 

Ponadto możemy się pochwalić:

 

1/ Realizacją różnorodnych programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:

 

2/ Realizacją różnorodnych programów edukacyjnych oraz szkoleniowych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:

 

3/ Realizacją różnorodnych programów edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz środowiska: pedagogów szkolnych i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w zakresie:

 

4/ Realizacją zadań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz rodziców dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:

 

5/ Realizacją programu terapeutycznego w ramach wczesnej terapii dla dzieci i młodzieży /w przedziale wiekowym 8 – 20 lat/ w zakresie:

 

6/ Realizacją programu terapeutycznego wspierającego proces resocjalizacji / dziecka/ ukierunkowany na rodzinę w zakresie:

 

7/ Realizacją programu na rzecz osób pokrzywdzonych z uwagi na przemoc w rodzinie, w zakresie:

 

8/ Realizacją programu na rzecz osób bezdomnych, dysfunkcyjnych, społecznie nieprzystosowanych w zakresie:

 

9/ Realizacją zadań z zakresu organizacji konferencji, seminariów naukowych, festynów promocji zdrowia oraz szkoleń dla profesjonalistów w określonych obszarach tematycznych:

 

Kto nam zaufał powierzając różne zadania:

 

Z kim współpracujemy:

 

Reasumując powyższe /retroskopię 18 lat działalności/ uznać możemy, iż wysiłek wielu osób zaowocował wynikami wymiernymi choćby w liczbach bezwzględnych co do udzielonych porad i interwencji: kilkaset osób /z terenu całego kraju/ skorzystało z pomocy bezpośredniej, kilkaset osób skorzystało z prowadzonych zajęć terapeutycznych /wspierających, motywujących i wyciszających emocje/.

 

Oddziaływania pośrednie w zakresie profilaktyki objęły kilku tysięczną rzeszę mieszkańców całego kraju, w szczególności województwa dolnośląskiego. Zakres oddziaływania, formy i metody prowadzonych szkoleń znalazły uznanie u ponad dwóch tysięcy słuchaczy.

 

Profesjonalizm, sumienność i rzetelność w sposobie organizacji i przebiegu konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń i warsztatów dostrzegli uczestnicy krajowi i zagraniczni w dwudziestu sześciu przypadkach.

 

Dzisiaj już wiemy, że ów dorobek znalazł uznanie w wielu instytucjach i organach adminisytracji państwowej – dowodem czego jest powierzenie nam od stycznia 1999 roku zadania o znaczeniu krajowym. Mianowicie wytypowano naszą placówkę do ubiegania się o miano ‘CENTRUM KOMPETENCYJNEGO’ działającego na rzecz przede wszystkim środowiska lokalnego, a jednocześnie mogącego służyć swoim doświadczeniem innym placówkom o podobnym charakterze oddziaływania w kraju.

 

Uznajemy, iż owa propozycja jest swoistym wyzwaniem nie tylko dla nas Fundatorów oraz realizatorów poszczególnych zadań programowych, ale także dla obecnych władz samorządowych: gminnych, miejskich i powiatowych. Na pytanie czy jesteśmy przygotowani i na ile kompetentni jako zespół – odpowiedź brzmi TAK – pod jednym warunkiem, jeżeli wspólnie zechcemy tworzyć postawy współpracy na rzecz środowiska miasta, województwa i kraju

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem