Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, że program profilaktyczny pn. Program Wzmacniania Rodziny 10-14, który został zgłoszony do systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie jakości – DOBRA PRAKTYKA.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z udzieloną opinią oraz artykułem opisującym skuteczność programu po pierwszym roku badań ewaluacyjnych.

  • Artykuł opisujący skuteczność programu w rok od jego wprowadzenia – przeczytaj.
  • Certyfikat potwierdzający uzyskanie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego:

Pobierz