Zadania współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

I. OBSZAR ZADANIA: ,,Aktywne społeczeństwo”
Nazwa zadania: ,,Moje przemyślane wybory II”

Umowa nr: 310_III/2014