WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA DLA DZIELNICY WARSZAWA WOLA

1. Nazwa zadania:
,,Obóz aktywizujący – BIESZCZADY 2019”
Umowa nr: WOL/WOW-B/V/2/7-10-2019-1227

 

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY WARSZAWA ŻOLIBORZ

1. Nazwa zadania:
Otwarte wykłady dla rodziców i nauczycieli pn. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – uzależnienia chemiczne”
Umowa nr: ŻOL/WSZ/B/VI/1/6/10/1133/48/19

 

 

 

BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWA

1. Nazwa zadania:
,,CHCEMY MĄDRZE POMAGAĆ”
Umowa nr: BE/B/V/2/9/1/U-163/104/2019/NGO