Od wielu lat na różnym poziomie współpracujemy z podmiotami i instytucjami w kraju i za granicą w obszarze założeń statutowych, a do nich należą m.in.:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pożytku Publicznego

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowe Centrum ds. AIDS

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komenda Główna Policji

Urzędy: Gminne / Miejskie / Dzielnicowe / Powiatowe i Wojewódzkie

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Oxford Brookes University

Europejska Federacja Społeczności Terapeutycznej [EFTC]

Federacja Społeczności Terapeutycznych Europy Centralnej i Wschodniej [FTCCEE]

Światowa Federacja Społeczności Terapeutycznej [WFTC]

Europejska Kampania w Sprawie Narkotyków [EAD]