Każdy kto jest zainteresowany nabyciem uprawnień Edukatora Rodzinnego w zakresie programu PWR może wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez Ośrodek Szkoleniowy MARATON.

Szkolenia są realizowane  w dwóch formach finansowania:

każdy zespół może wypełnić formularz zgłoszeniowy i oczekiwać na wolne miejsce na szkoleniu dotowanym przez instytucje zlecające warsztaty Fundacji MARATON lub

istnieje możliwość pokrycia kosztów szkolenia ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł

Każdy zespół po zakończeniu szkolenia ma obowiązek zrealizowania przynajmniej jednego cyklu zajęć z rodzinami w ramach sesji podstawowych.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest:

nadesłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego

nadesłanie deklaracji realizacji zajęć z rodzinami

wniesienie opłaty po ustaleniu terminu szkolenia [tylko podmioty pokrywające koszt szkolenia ze środków własnych]

Uwaga!

Jeśli pozyskujecie Państwo środki finansowe na pokrycie kosztów szkolenia starając się uzyskać dofinansowanie w konkursach ofert bardzo prosimy o kontakt z nami przed ustaleniem przez Państwa harmonogramu. Umożliwi to sprawdzenie naszej dyspozycyjności w terminie, który Państwu odpowiada.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową.