Wywodzi się z pośród fundatorów.

Zarząd Fundacji – jest ciałem społecznym, realizującym założenia statutowe zgodnie
z ich treścią i przesłaniem społecznym. Jako taki kieruje i sprawuje kontrolę merytorycznoorganizacyjną
nad przebiegiem realizowanych programów /zadań i działań poprzez
poszczególne struktury / placówki powołane na mocy uchwał.

Na czele zarządu – stoi Prezes i Vice Prezes oraz Członek Zarządu. Wywodzą się
ONI z pośród fundatorów – założycieli fundacji, wybranych w demokratycznych wyborach jako
reprezentacje ich woli.

Wszelkie decyzje Zarządu – zapadają na roboczych posiedzeniach i mają
charakter Uchwał, jako wiążącej decyzji dla osób / podmiotów będących w strukturach fundacji.

 

Fundatorzy / założyciele

Janusz Zimak

Wiesław Borecki

Czesław Michałowski

Andrzej Paderewski

Witold Liwski

Mirosław Jerzy Waruszewski

Henryk Rogalski

 

SKŁAD ZARZĄDU FUNDACJI

PREZES: – Janusz Zimak
VCE – PREZES: Henryk Bieniowski
Członek zarządu: Witold Liwski