Zadania współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

1. Nazwa zadania:

„Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktycznych
adresowanych do rodziców i wychowawców, rekomendowanych w ramach
systemu rekomendacji.”.

„PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 10-14”


Umowa nr 186/BO/H9/2019

Program jest współfinansowany ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

2. Nazwa zadania:

„RYZYKOWNE ZACHOWANIA I CO DALEJ – KONTYNUACJA DOBRYCH PRAKTYK 2019”.


w ramach zadania oferujemy:
– grupę socjoterapeutyczną dla młodzieży 13-16 lat
– grupy poznawczo edukacyjne umiejętności psychospołecznych dla młodzieży 13-16 lat
– warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców


więcej informacji pod numerem 22 620 64 35


ZAPRASZAMY!