FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ,,MARATON’’

Rejestr Sądowy: KRS Nr 00000 96 357
Regon: 390006279
NIP: 693 001 14 32
KONTO BANKOWE NA KTÓRE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT :
Bank Zachodni WBK 11 1090 2112 0000 0005 5210 2704