Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON ul. Elektoralna 26

Znajduje się przy ulicy: Elektoralnej 26, 00 - 892 Warszawa, telefon /fax; [22] 620 - 64 - 35 [parter z podjazdem dla niepełnosprawnych].
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13oo do 19oo w zakresie pomocowo - edukacyjnym oraz w soboty w godzinach od 10oo do 18oo wyłącznie w zakresie szkoleniowo -warsztatowym podnoszącym kwalifikacje i umiejętności sprawcze; zawodowe, a także hobbistyczne.
Usługi na terenie placówki ukierunkowane są na rzecz dzieci (od 10 roku życia), młodzież (do 19 rokużycia) oraz dorosłych [bez względu na płeć / rasę /wyznanie /preferencje seksualne / pochodzenie społeczne].
Zakres ofertowy placówki to, po pierwsze pomoc: psychologiczna / psychoterapeutyczna / psychiatryczna / psychoprofilaktyczna / korekcyjna z przedmiotów nauczania. Poprzez działania: poradniane / konsultacyjne /interwencyjne w kryzysie / terapeutyczne - indywidualne i grupowe /
socjoterapeutyczne / wyrównawcze wiedzę ucznia z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego oraz niemieckiego.

Adres

Telefon/Fax

Otwarta w godzinach

Nasi Partnerzy

Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom i partnerom, dzięki którym możemy wspierać dzieci, młodzież i ich rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej.