Zadania współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

1. Nazwa zadania:

„Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktycznych adresowanych do rodziców i wychowawców, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji”.

PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 10-14”.

Umowa nr 38/BO/P/ 20120

Program jest współfinansowany ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia