WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA DLA DZIELNICY WARSZAWA WOLA

1. Nazwa zadania:
,,Obóz aktywizujący – BIESZCZADY 2020”

 

 

 

BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWA

1. Nazwa zadania:
,,CHCEMY MĄDRZE POMAGAĆ”
Umowa nr: BE/B/V/2/9/1/U-163/104/2019/NGO