WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA DLA DZIELNICY WARSZAWA WOLA

1. Nazwa zadania:
,,Obóz aktywizujący – BIESZCZADY 2020”

 

 

 

BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWA

1. Nazwa zadania:
,,CHCEMY MĄDRZE POMAGAĆ”
Umowa nr: BE/B/V/2/9/1/U-163/104/2019/NGO

2. Nazwa zadania:
,,CHCEMY MĄDRZE POMAGAĆ 2020”

 

 

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ

1. Nazwa zadania:
„Interaktywne szkolenie on-line dla rad pedagogicznych żoliborskich placówek oświatowych w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii”

2. Nazwa zadania:
„Wsparcie psychologiczne dla pełnoletnich mieszkańców dzielnicy Żoliborz, w tym szczególnie dla seniorów, w sytuacji epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, realizowane telefonicznie i on-line”