Program Wzmacniania Rodziny 10-14 to projekt rekomendowany przez KBPN, PARPA i Ośrodek Rozwoju Edukacji, który uzyskał pozycję programu „Dobre praktyki”.

Oferta skierowana jest do rodzin, w których rodzice :
– czują, że trudno jest im się porozumieć ze swoim dzieckiem,
– nie mają pomysłów na to jak wyegzekwować obowiązki od swojego dziecka
– czują się bezradni wobec swojego dziecka

Natomiast dzieci:
– mają problem z obowiązkami szkolnymi, zachowaniem w domu
– łatwo ulegają presji rówieśniczej
– podejmują pierwsze próby palenia papierosów, picia alkoholu czy innych zachowań ryzykownych

Program przybiera formę warsztatów dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat
Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez okres 7 tygodni i trwają 2 godziny.
Głównym celem warsztatów jest:

1. wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami
2. podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic
3. doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny

Zapewniamy spotkania w kameralnej grupie kilku rodzin, ciepłą i przyjazną atmosferę oraz współpracę z psychologiem, psychoterapeutą i psychoprofilaktykiem z dużym doświadczenim w pracy z rodzinami.

UWAGA

Zajęcia sesji jesiennej rozpoczną się na przełomie września
i października. Warsztaty będą prowadzone w siedzibie Poradni Profilaktyki Środowiskowej MARATON przy ul. Elektoralnej 26.

ZAPRASZAMY!
Więcej informacji pod numerem telefonu 603 703 321 lub 22 620 64 35

 

Zobacz ulotkę

Zobacz plakat