Nazwa zadania: „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci
I młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji
pn. „Na wakacje po uśmiech” .

Tytuł zadania: „BIESZCZADY 2020”

Zadanie współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego