Przedmiotowy materiał o nazwie „Program edukacyjny dla rodziców / opiekunów nastolatków” w wersji elektronicznej  w całości jest własnością Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON”  – i jako taki nie może być upubliczniany, kopiowany za pomocą nośników elektronicznych, w wersji papierowej
i każdej innej,zarówno we fragmencie jak i w całości bez zgody rzeczonej fundacji: Ustawa z dnia
4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.


Autorzy programu:

Zespół profesjonalistów  zatrudnianych przez fundację  na rzecz realizacji  zadań i działań statutowych
w osobach:

Grażyna Piotrkowska

Agnieszka Makulska

Janusz Zimak

Oprawa graficzna, przetwarzanie danych: strony internetowej

www.fundacja-maraton.pl

Piotr Zimak