deklaruję, że:

1. Wezmę udział w całym dwudniowym szkoleniu uprawniającym do prowadzenia zajęć w ramach Programu Wzmacniania Rodziny 10-14, zgodnie z uzgodnionym terminem jego realizacji

2. Dokonam wpłaty w kwocie 200 zł najpóźniej na 14 dniu przed jego rozpoczęciem.

3. Brak wpłaty uniemożliwia wzięcie udziału w szkoleniu

4. Rezygnacja ze szkolenia wymaga powiadomienia organizatora najpóźniej      14 dni przed jego rozpoczęciem, nie dotrzymanie tego terminu spowoduje brak możliwości zwrotu wniesionej wpłaty.

5. Brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu z powodu nagłych zdarzeń losowych, zdrowotnych wymaga przedstawienia stosownego dokumentu np. zaświadczenia lekarskiego; brak takiego zaświadczenia uniemożliwia zwrot wniesionej wpłaty.

POLE OZNACZONE GWIAZDKĄ JEST OBOWIĄZKOWE *