Umowa nr:  ŻOL/WSZ/B/VI/1/6/10/1133/48/19

Zadanie:     ”Otwarte wykłady dla rodziców i nauczycieli
pn. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży
– uzależnienia chemiczne”

Realizator:  Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON

 

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:

Lp.

Placówka

Termin

1

Szkoła Podstawowa Nr 65 w Warszawie

ul. Mścisławska 1

9 października 2019

godz. 16.30

2

Szkoła Podstawowa Nr 68  w Warszawie

ul. Or-Ota 5

7 października 2019

godz. 18.00

3

Szkoła Podstawowa Nr 267 w Warszawie

Ul. Braci Załuskich 7

1 października 2019

godz. 18.00

4

Szkoła Podstawowa Nr 392 w Warszawie

Al. Wojska Polskiego 1a

28 października 2019

godz. 17.00

5

I Liceum Ogólnokształcące  w Warszawie

Ul. Felińskiego 15

13 listopada 2019

godz. 18.00

6

Zespół Szkół Nr 28 w Warszawie

Ul. Gen. Zajączka 7

20 listopada 2019

godz. 18.00

7

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Ul. Gen.  Zajączka 7

26 listopada 2019

godz. 18.00

8

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie

Ul. Włościańska 35

26 września 2019

godz. 18.00

9

LXIC Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Ul. Elbląska 51

22 października 2019

godz. 17.15