Informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego:

co to jest OPP

kto może ubiegać się o status OPP,

jakie są przywileje i obowiązki

baza organizacji posiadających status OPP

 

zawarte są na stronie www.pozytek.gov.pl