Szanowni Państwo
Fundacja MARATON ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w programie edukacyjnym dla rodziców nastolatków, który jest współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola m. st. Warszawa. Jednym z jej elementów jest obecny wykład pt.: „ Trudna sztuka dojrzewania- czyli sposoby radzenia sobie w sytuacji konfliktu”.
Poniższa ankieta ewaluacyjna ma charakter anonimowy. Państwa odpowiedzi pomogą nam udoskonalić realizowany program, tak aby był on bardziej skuteczny.
Prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi.

1.    Kobieta – 77%        Mężczyzna – 23%

2.    O wykładzie dowiedziałam / łem się :

–    w szkole, do której uczęszcza moje dziecko                    77%
–    poprzez plakat, który zauważyłam / łem  w innym miejscu niż szkoła         7,7%
[sklep, biblioteka, słup ogłoszeniowy i inne]
–    z ulotki                                        –
–    od znajomych                                    –
–    na stronie internetowej szkoły                            15,3%
–    na stronie internetowej fundacji                            –
–    w inny sposób [podaj jaki] ……………………………………………………   –

3.    Wykład zainteresował mnie w stopniu:
[zaznacz właściwą pozycję gdzie  1 – to minimum,  5 to – maksimum]

1-7,7%        2        3- 7,7%        4- 61,5%        5- 23,1%       
4.    Wykorzystam zdobytą wiedzę w praktyce:
TAK  – 84,6%        NIE  – 7,7%        NIE WIEM  7,7%

5.    Jestem zainteresowana / ny kolejnymi wykładami:
TAK  – 69,2%        NIE  – 7,7%        NIE WIEM  – 23,1%

6.    Temat, który chciałabym / łbym aby był poruszony to:
– poszerzenie omawianego tematu o ćwiczenia, warsztaty
– wychowanie tzw. „trudnej młodzieży”
– motywacja u nastolatków
– „edukacja seksualna’- w szkole jako przedmiot
– konflikty między rodzeństwem, szacunek do innych osób

7.    Dodatkowe uwagi:

– podczas wykładu podano za mało przykładów zachowań
– czy przewidziane jest uczestnictwo młodzieży?

WNIOSKI:

1.    W wykładzie wzięło udział 16 osób, 13 osób zwróciło ankiety ewaluacyjne.
2.    Wśród osób, które wypełniły ankiety były 10 kobiety [77%] i 3 mężczyzn  [23%]. 
3.    Zdecydowana większość słuchaczy – 77 % [10 osób]. dowiedziała się o wykładzie   od pedagoga szkolnego i wychowawców z placówki w której odbywał się wykład. 7,7%  [jedna osoba] dowiedziała się o spotkaniu czytając plakat wyeksponowany w innym miejscu niż szkoła, w której odbywał się wykład. 15,3% [2 osoby] pozyskało tę informację korzystając ze strony internetowej innych szkół. Podsumowując 23% obecnych  [3 osoby] były spoza szkoły.
4.    Analizując atrakcyjność wykładu dla jego słuchaczy – 61,5%  [8 osób] oceniło go                 na poziomie dobrym, 23% [3 osoby] na poziomie bardzo dobrym.  7,7% [1 osoba]  przyznała notę dostateczną i 7,7% [1 osoba] notę minimalną.
5.    84,6% [11 osób] przyznało, że wykorzysta zdobytą wiedzę w praktyce. 7,7% [1 osoba] przyznała, że pozyskana wiedza nie będzie jej potrzebna i ostatnie 7,7% [1 osoba] nie wie czy skorzysta z tej wiedzy.
6.    69,2% uczestników [9 osób] jest zainteresowanych kolejnymi wykładami. 23% nie wie czy chciałoby skorzystać ponownie z takiej oferty, 7,7% [1 osoba] nie jest zainteresowana kolejnymi spotkaniami.
7.    Wśród tematów, które zdaniem rodziców powinny być zawarte podczas kolejnych wykładów  wymienić należy:
–    poszerzenie omawianego tematu o ćwiczenia, warsztaty
–    wychowanie tzw. „trudnej młodzieży”
–    motywacja u nastolatków
–    „edukacja seksualna’- w szkole jako przedmiot
–    konflikty między rodzeństwem, szacunek do innych osób

8.    15,4% [2 osoby] skorzystały z możliwości wypowiedzenia się w pozycji dodatkowych uwag. Spostrzeżenia słuchaczy dotyczyły wartości merytorycznej wykładu i zwracały uwagę na zbyt małą liczbę przytoczonych przykładów, które odnosiłyby się do zachowań nastolatków. Dodatkowo rodzice zgłaszają potrzebę uczestnictwa młodzieży w spotkaniach dotyczących wspólnych problemów – rodziców i ich dzieci, co utwierdza nas w przekonaniu o słuszności podjętych przez nas już kroków dotyczących skonstruowania nowego programu rodzinnego profilaktycznego, w którym uczestnikami zajęć będą rodzice / opiekunowie oraz ich dzieci w wieku 15-18 lat, jako kontynuacji sprawdzonego już programu PWR 10-14.