Szanowni Państwo

Fundacja MARATON ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w programie edukacyjnym dla rodziców nastolatków, który jest współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola m. st. Warszawa. Jednym z jej elementów jest obecny wykład pt.: „ Już za rok gimnazjum- jak rodzice mogą pomóc dorastającemu dziecku?”

Poniższa ankieta ewaluacyjna ma charakter anonimowy. Państwa odpowiedzi pomogą nam udoskonalić realizowany program, tak aby był on bardziej skuteczny.

Prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi.

1. Kobieta – 71% Mężczyzna – 29%

2. O wykładzie dowiedziałam / łem się :

w szkole, do której uczęszcza moje dziecko 71%

poprzez plakat, który zauważyłam / łem w innym miejscu niż szkoła

[sklep, biblioteka, słup ogłoszeniowy i inne]

z ulotki

od znajomych

na stronie internetowej szkoły

na stronie internetowej fundacji

ze spotu w tramwaju 29%

w inny sposób [podaj jaki] ……………………………………………………

3. Wykład zainteresował mnie w stopniu:

[zaznacz właściwą pozycję gdzie 1 – to minimum, 5 to – maksimum]

1 2 3 4– 57% 5– 14% brak odp. 29%

4. Wykorzystam zdobytą wiedzę w praktyce:

TAK – 57% NIE NIE WIEM 29% brak odp. 14%

5. Jestem zainteresowana / ny kolejnymi wykładami:

TAK – 43% NIE – 14% NIE WIEM – 29% brak odp. 14%

6. Temat, który chciałabym / łbym aby był poruszony to:

– praktyczne rady dotyczące sposobów rozmawiania z nastolatkiem

– jak podtrzymać w dziecku wartość wiary?

7. Dodatkowe uwagi:

– brak uwag

WNIOSKI:

1. W wykładzie wzięło udział 11 osób, 7 osób zwróciło ankiety ewaluacyjne.

2. Wśród osób, które wypełniły ankiety było 5 kobiet [71%] i 2mężczyzn [29%].

3. Zdecydowana większość słuchaczy – 71 % [5 osób] dowiedziała się o wykładzieod pedagoga szkolnego i wychowawców z placówki,w której odbywało się spotkanie. 29% [dwie osoby] dowiedziały się o spotkaniu czytając zwiastun programu emitowany w tramwaju.

4. Analizując atrakcyjność wykładu dla jego słuchaczy – 57% [4 osoby] oceniły go na poziomie dobrym, 14% [1 osoba] na poziomie bardzo dobrym. 29% [2 osoby] nie udzieliły odpowiedzi na stawiane pytanie.

5. 57% [4 osoby] przyznało, że wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce. 29% [2 osoby] przyznało, że nie wie czy skorzysta z tej wiedzy i 14% [1 osoba] nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

6. 43% uczestników [3 osoby] jest zainteresowanych kolejnymi wykładami. 29% [2 osoby] nie wie czy chciałoby skorzystać ponownie z takiej oferty, 14% [1 osoba] nie jest zainteresowana kolejnymi spotkaniami. 14% [1 osoba] nie udzieliła odpowiedzi.

7. Wśród tematów, które zdaniem rodziców powinny być zawarte podczas kolejnych wykładów wymienić należy:

praktyczne rady dotyczące sposobów rozmawiania z nastolatkiem

jak podtrzymać w dziecku wartość wiary?