Szanowni Państwo

Fundacja MARATON ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w programie edukacyjnym dla rodziców nastolatków, który jest współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola m. st. Warszawa. Jednym z jej elementów jest obecny wykład pt.: „ Już za rok gimnazjum- jak rodzice mogą pomóc dorastającemu dziecku?”

Poniższa ankieta ewaluacyjna ma charakter anonimowy. Państwa odpowiedzi pomogą nam udoskonalić realizowany program, tak aby był on bardziej skuteczny.

Prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi.

1. Kobieta – 77% Mężczyzna – 23%

2. O wykładzie dowiedziałam / łem się :

w szkole, do której uczęszcza moje dziecko 92%

poprzez plakat, który zauważyłam / łem w innym miejscu niż szkoła

[sklep, biblioteka, słup ogłoszeniowy i inne]

z ulotki

od znajomych

na stronie internetowej szkoły

na stronie internetowej fundacji

ze spotu w tramwaju

w inny sposób [podaj jaki] ze strony urzędu dzielnicy Wola 8%

3. Wykład zainteresował mnie w stopniu:

[zaznacz właściwą pozycję gdzie 1 – to minimum, 5 to – maksimum]

1 2-15% 3-39% 4 5- 23% brak odp. 23%

4. Wykorzystam zdobytą wiedzę w praktyce:

TAK – 69% NIE NIE WIEM 31%

5. Jestem zainteresowana / ny kolejnymi wykładami:

TAK – 39% NIE – 8% NIE WIEM – 53%

6. Temat, który chciałabym / łbym aby był poruszony to:

przemoc wśród dzieci i młodzieży

jak doskonalić asertywność dziecka?

7. Dodatkowe uwagi:

– brak uwag

WNIOSKI:

1. W wykładzie wzięło udział 15 osób, 13 osób zwróciło ankiety ewaluacyjne.

2. Wśród osób, które wypełniły ankiety było 10 kobiet [77%] i 3mężczyzn [23%].

3. Zdecydowana większość słuchaczy – 92 % [12 osób] dowiedziało się o wykładzieod pedagoga szkolnego i wychowawców z placówki, w której odbywało się spotkanie. 8% [jedna osoba] dowiedziała się o spotkaniu czytając informację zamieszczoną na stronie urzędu dzielnicy Wola.

4. Analizując atrakcyjność wykładu dla jego słuchaczy – 15% [2 osoby] przyznało 2 pkt, 39% [5 osób] oceniło go na poziomie dostatecznym, 23% [3 osoby] na poziomie bardzo dobrym. Kolejne 23% [3 osoby] nie udzieliło odpowiedzi na stawiane pytanie.

5. 69% [9 osób] przyznało, że wykorzysta zdobytą wiedzę w praktyce a 31% [4 osoby] przyznało, że nie wie czy skorzysta z tej wiedzy.

6. 39% uczestników [5 osób] jest zainteresowanych kolejnymi wykładami. 53% [7 osób] nie wie czy chciałoby skorzystać ponownie z takiej oferty, 8% [1 osoba] nie jest zainteresowana kolejnymi spotkaniami.

7. Wśród tematów, które zdaniem rodziców powinny być zawarte podczas kolejnych wykładów wymienić należy:

przemoc wśród dzieci i młodzieży

jak doskonalić asertywność dziecka?