Szanowni Państwo

Fundacja MARATON ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w programie edukacyjnym dla rodziców nastolatków, który jest współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola m. st. Warszawa. Jednym z jej elementów jest obecny wykład pt.: „ Komputer, Internet- zagrożenie czy szansa na rozwój naszego dziecka?”

Poniższa ankieta ewaluacyjna ma charakter anonimowy. Państwa odpowiedzi pomogą nam udoskonalić realizowany program, tak aby był on bardziej skuteczny.

Prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi.

1. Kobieta – 85% Mężczyzna – 15%

2. O wykładzie dowiedziałam / łem się :

w szkole, do której uczęszcza moje dziecko 54%

poprzez plakat, który zauważyłam / łem w innym miejscu niż szkoła

z ulotki

od znajomych 8%

na stronie internetowej szkoły 15%

na stronie internetowej fundacji

ze spotu w tramwaju 8%

w inny sposób [podaj jaki] 15%

§ze strony urzędu dzielnicy Wola

§ po kontakcie telefonicznym z fundacją

3. Wykład zainteresował mnie w stopniu:

[zaznacz właściwą pozycję gdzie 1 – to minimum, 5 to – maksimum]

1 2 3 4 – 23% 5- 77%

4. Wykorzystam zdobytą wiedzę w praktyce:

TAK – 100% NIE NIE WIEM

5. Jestem zainteresowana / ny kolejnymi wykładami:

TAK – 100% NIE NIE WIEM

6. Temat, który chciałabym / łbym aby był poruszony to:

§ przemoc wśród dzieci i młodzieży

§ wyznaczanie granic

§ jak doskonalić asertywność dziecka?

§ Zajęcia warsztatowe o tematyce zagrożeń cyberprzestrzeni dla uczniów

§ Jak praktycznie kontrolować treści pobierane z Internetu

§ Jak sobie radzić gdy dziecko już ma problem z uzależnieniem od Internetu, komputera

§ Inne zagrożenia wieku dojrzewania

7. Dodatkowe uwagi:

– wciąż jest za mało wiedzy na temat zagrożeń związanych z omawianym tematem,

cytat: „Dzisiejszego wykładu wysłuchałam z otwartą buzią- proszę o więcej takich wykładów. Za dzisiejszy bardzo serdecznie dziękuję. Robicie Państwo bardzo ważną rzecz”.

WNIOSKI:

1. W wykładzie wzięło udział 16 osób, 13 osób zwróciło ankiety ewaluacyjne.

2. Wśród osób, które wypełniły ankiety było 11 kobiet [85%] i 2mężczyzn [15%].

3. Zdecydowana większość słuchaczy – 54% [7 osób] dowiedziała się o wykładzieod pedagoga szkolnego i wychowawców z placówki, w której odbywało się spotkanie. 15% [dwie osoby] dowiedziały się o spotkaniu czytając informację zamieszczoną na stronie internetowej szkoły, 8% [1 osoba] na stronie urzędu dzielnicy Wola, 8% [1 osoba] uzyskując informację po kontakcie telefonicznym z fundacją, 8% [1 osoba] czytając spot reklamowy w tramwaju i 8% [1 osoba] dowiadując się o wykładzie od znajomych.

4. Analizując atrakcyjność wykładu dla jego słuchaczy – 23% [3 osoby] przyznały 4 pkt a 77% [10 osób] oceniło spotkanie na poziomie bardzo dobrym.

5. Wszyscy uczestnicy wykładu [100%] przyznali, że wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce.

6. Podobnie wszyscy [100%] słuchacze są zainteresowani kolejnymi wykładami.

7. Wśród tematów, które zdaniem rodziców powinny być zawarte podczas kolejnych wykładów wymienić należy:

§ przemoc wśród dzieci i młodzieży

§ wyznaczanie granic

§ jak doskonalić asertywność dziecka?

§ zajęcia warsztatowe o tematyce zagrożeń cyberprzestrzeni dla uczniów

§ jak praktycznie kontrolować treści pobierane z Internetu

§ jak sobie radzić gdy dziecko już ma problem z uzależnieniem od Internetu, komputera

§ inne zagrożenia wieku dojrzewania

8. Dodatkowe uwagi wymienione przez rodziców dotyczyły zwrócenia uwagi na problem zbyt małej liczby źródeł wiedzy dotyczącej omawianego problemu oraz zadowolenia słuchaczy z możliwość skorzystania z proponowanego wykładu [załączono cytat wypowiedzi].