Szanowni Państwo

Fundacja MARATON ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w programie edukacyjnym dla rodziców nastolatków, który jest współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola m. st. Warszawa. Jednym z jej elementów jest obecny wykład pt.: „ Komputer, internet – zagrożenie czy szansa na rozwój naszych dzieci”.

Poniższa ankieta ewaluacyjna ma charakter anonimowy. Państwa odpowiedzi pomogą nam udoskonalić realizowany program, tak aby był on bardziej skuteczny.

Prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi.

 

1. Kobieta50% Mężczyzna 37,5% brak odpowiedzi – 12,5%

2. O wykładzie dowiedziałam / łem się :

w szkole, do której uczęszcza moje dziecko 50 %

poprzez plakat, który zauważyłam / łem w innym miejscu niż szkoła 12,5 %

[sklep, biblioteka, słup ogłoszeniowy i inne]

z ulotki 0%

od znajomych 0%

na stronie internetowej szkoły 25%

na stronie internetowej fundacji 0%

w inny sposób [podaj jaki] …………………………………………………… 0%

3. Wykład zainteresował mnie w stopniu:

[zaznacz właściwą pozycję gdzie 1 – to minimum, 5 to – maksimum]

1 – 0% 2 – 0% 3 – 0% 4 – 25% 5 – 75%

4. Wykorzystam zdobytą wiedzę w praktyce:

TAK 100 % NIE – 0% NIE WIEM 0%

5. Jestem zainteresowana / ny kolejnymi wykładami:

TAK 100 % NIE – 0% NIE WIEM – 0%

6. Temat, który chciałabym / łbym aby był poruszony to:

Jak rozmawiać z dziećmi? Jak budować dobre relacje na długie lata?

Agresja wśród nastolatków / gimnazjalistów

Zagrożenia narkotykowe

Spotkanie z autorami gier komputerowych

7. Dodatkowe uwagi:

Brak dodatkowych uwag

 

WNIOSKI:

1. W wykładzie wzięło udział 18 osób, 8 osób zwróciło ankiety ewaluacyjne.

2. Wśród osób, które wypełniły ankiety były 4 kobiety [50%] i 3 mężczyzn [37,5%]. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

3. Zdecydowana większość słuchaczy – 50 % [4 osoby]. dowiedziała się o wykładzie od pedagoga szkolnego, który informował drogą mailową wszystkich rodziców uczniów gimnazjum i liceum [łącznie blisko 800 osób]. 12,5% [jedna osoba] dowiedziała się o spotkaniu czytając plakat wyeksponowany w innym miejscu niż szkoła, w której odbywał się wykład. 25% [2 osoby] pozyskało tę informację korzystając ze strony internetowej szkoły. Podsumowując 37,5% obecnych [3 osoby] było spoza szkoły.

4. Analizując atrakcyjność wykładu dla jego słuchaczy – 75% [6 osób] oceniło go na poziomie bardzo dobrym. 25% [2 osoby] przyznały notę dobrą.

5. 100% [8 osób] przyznało, że wykorzysta zdobytą wiedzę w praktyce.

6. Podobnie 100% uczestników [8 osób] jest zainteresowanych kolejnymi wykładami.

7. Wśród tematów, które zdaniem rodziców powinny być zawarte podczas kolejnych wykładów wymienić należy:

· Jak rozmawiać z dziećmi? Jak budować dobre relacje na długie lata?

· Agresja wśród nastolatków / gimnazjalistów

· Zagrożenia narkotykowe

· Spotkanie z autorami gier komputerowych

8. Nikt nie zawarł w ankiecie ewaluacyjnej żadnej dodatkowej uwagi.