Szanowni Państwo

Fundacja MARATON ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w programie edukacyjnym dla rodziców nastolatków, który jest współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola m. st. Warszawa. Jednym z jej elementów jest obecny wykład pt.: „ Nastolatek w domu – zachowania, które powinny nas niepokoić”.

Poniższa ankieta ewaluacyjna ma charakter anonimowy. Państwa odpowiedzi pomogą nam udoskonalić realizowany program, tak aby był on bardziej skuteczny.

Prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi.

 

 

1. Kobieta78% Mężczyzna 22%

 

2. O wykładzie dowiedziałam / łem się :

 

w szkole, do której uczęszcza moje dziecko 78 %

poprzez plakat, który zauważyłam / łem w innym miejscu niż szkoła 5,5 %

[sklep, biblioteka, słup ogłoszeniowy i inne]

z ulotki 5,5 %

od znajomych 11 %

na stronie internetowej szkoły 0%

na stronie internetowej fundacji 0%

w inny sposób [podaj jaki] …………………………………………………… 0%

 

3. Wykład zainteresował mnie w stopniu:

[zaznacz właściwą pozycję gdzie 1 – to minimum, 5 to – maksimum]

1 – 0% 2 – 0% 3 – 16,5% 4 – 28% 5 – 50% brak odp. – 5,5%

4. Wykorzystam zdobytą wiedzę w praktyce:

TAK – 72 % NIE – 0% NIE WIEM 27,8 %

5. Jestem zainteresowana / ny kolejnymi wykładami:

TAK – 78 % NIE – 5,5% NIE WIEM – 16,5 %

 

6. Temat, który chciałabym / łbym aby był poruszony to:

 

jak rozmawiać z nastolatkiem

nastolatek a alkohol

inne używki

internet – rady praktyczne

 

7. Dodatkowe uwagi:

 

Brak dodatkowych uwag

 

 

WNIOSKI:

 

1. W wykładzie wzięło udział 31 osób, 18 osób wypełniło ankiety ewaluacyjne.

2. Wśród osób, które zwróciły ankiety było 14 kobiet [78 %] i 4 mężczyzn [22%].

3. Zdecydowana większość słuchaczy dowiedziała się o wykładzie podczas zebrania w szkole, w którym odbywało się spotkanie – 78 % [14 osób]. 11 % słuchaczy [dwie osoby] pozyskało tę informację od znajomych. Po 5,5 % [po jednej osobie ] z otrzymanej ulotki oraz czytając plakat wyeksponowany w innym miejscu niż szkoła, w której odbywał się wykład. Podsumowując 22 % obecnych [4 osoby] było spoza szkoły.

4. Analizując atrakcyjność wykładu dla jego słuchaczy 16,5 % [3 osoby] oceniło go na poziomie dostatecznym, 28 % [5 osób] przyznało, że ocenę dobrą i 50 % oceniło wykład w stopniu bardzo dobrym [9 osób] . Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie [5,5 %].

5. Zdecydowana większość 72 % [13 osób] przyznała, że wykorzysta zdobytą wiedzę w praktyce, a 28 % nie wie czy informacje te będą przez nich wykorzystane. Można wnioskować, że w tym momencie rodzice ci nie mają problemu z zachowaniami omawianymi podczas wykładu wśród swoich dzieci.

6. 72 % uczestników [13 osób] jest zainteresowanych kolejnymi wykładami, 16,5 % [3 osoby] nie wie czy skorzysta ponowie z innych wykładów, 5,5 % [1 osoba] nie weźmie udziału w kolejnych wykładach. Podobnie 5,5 % [1 osoba] nie udzieliła odpowiedzi na stawiane pytanie.

7. Wśród tematów, które zdaniem rodziców powinny być zawarte podczas kolejnych wykładów wymienić należy:

jak rozmawiać z nastolatkiem

nastolatek a alkohol

inne używki

internet – rady praktyczne

8. Nikt nie zawarł w ankiecie ewaluacyjnej żadnej dodatkowej uwagi.