WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY WARSZAWA WOLA

1. Nazwa zadania:
„BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat

Umowa nr: UD-XVII-WSZ-PU/B/VI/1/6/10/43/2017-628


Działania:
1. warsztaty psychoedukacyjne
2. warsztaty twórcze
3. zajęcia sportowe
4. zajęcia filmowe
5. zajęcia wyrównawcze z matematyki