WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA DLA DZIELNICY WARSZAWA WOLA

URZĘDU M.ST. WARSZAWY

1. Nazwa zadania:
,,Obóz aktywizujący- BIESZCZADY 2019”
Umowa nr:  WOL/WOW-B/V/2/7-10-2019-1227