Projekt „Chcemy mądrze pomagać” jest realizowany na rzecz uczniów ZSZ Nr 31 w Warszawie realizujących innowację pedagogiczną ratowniczo – pożarniczą. Program jest skierowany do młodych osób, których charakteryzuje duża wrażliwość, empatia a ich celem jest pomoc osobom w znajdującym się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

W ramach projektu uczniowie zgłębiali tajniki samoobrony dla ratowników, ratownictwa wodnego, medycznego i pożarnictwa. Warsztaty były współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.

{ppgallery}zajecia_2020{/ppgallery}