Przedstawiciele Zarządu Fundacji, pracownicy oraz cała społeczność Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON”, wyrażają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za wsparcie jakie jest nam okazywane każdego dnia. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę przedstawicieli orzecznictwa sądowego. Otrzymane środki z tytułu nawiązek w całości są przeznaczane na realizację naszych celów statutowych, tj. kontynuację działań profilaktycznych wspierających dzieci i młodzież znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W roku 2012 – między innymi zgromadzone w ten sposób środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie dwudziestojednodniowego ,,Obozu Socjoterapeutycznego” dla osiemdziesięcioosobowej grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych skierowanych do nas między innymi przez kuratorów sądowych wydziałów do spraw nieletnich. Dodatkowo nasi podopieczni wzięli udział w dwóch sześciodniowych warsztatach fotograficzno – filmowych, które odbyły się w Łebie oraz Komańczy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmów zamieszczonych w galerii.

 

Dziękujemy !!!
Z wyrazami szacunku w imieniu fundatorów

Prezes
Janusz Zimak