Zadania współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

I. OBSZAR ZADANIA: ,,Wspieranie podstawowych funkcji rodziny”
Nazwa zadania: ,,Jestem rodzicem – KOMUNIKATOREM II”

Umowa nr: 549_II/12

Placówki realizujące program:
1.    Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON
Ul. Elektoralna 26   00-892 Warszawa

2.    Zespół Szkół Garczegorze
84 – 351  Nowa Wieś Lęborska

3.    Gminne Gimnazjum im. Zagłębia Miedziowego
Ul. Szkolna 2   67 – 240  Kotla

4.    Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony
Ul. Królewska 12  67 – 200 Głogów

II. OBSZAR ZADANIA: ,,Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży”
Nazwa zadania: ,,Moje przemyślane wybory”

Umowa nr: 479_I/13

Działanie:
Zgrupowanie socjoterapeutyczne” w Komańczy 1-21 lipca 2013