Działania realizowane zgodnie z umową nr 549_II/12

współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach programu operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Zespół Szkół w Garczegorzu

Lp.

Działanie

Realizatorzy

Dzień tygodnia

godziny

1

Porady / konsultacje

Alicja Guźniczak

Sobota

15.00.-17.00

2

Zajęcia wyrównawcze

Beata Granzin

Igr. wtorek 7.50-8.50

II gr. środa 7.50-8.50

3

Warsztat dla rodziców

grupa (a)

Alicja Guźniczak

Środa 16.00-17.30

4

Warsztat dla rodziców

grupa (b)

Bożena Lenart

Izabela Płotka

Czwartek

17.00-19.00

5

Warsztat dla dzieci

grupa (c)

Bożena Lenart

Izabela Płotka

Środa

14.30-16.30

6

Warsztat dla młodzieży

grupa (d)

Agnieszka Rozenkranc

Joanna Domecka Kulasiewicz

Piątek 7.50-8.50

Czwartek 13.40-14.40

7

Ruch rówieśniczy LIDER

Alicja Guźniczak

Wtorek

7.55-.8.55

8

Sesje klasowe

Alicja Guźniczak

Środa, czwartek, piątek

11.30-12.00

9

Warsztaty sztuk zdobniczych

Bożena Lenart

Izabela Płotka

Środa 16.30-17.30

Piątek 13.00-.15.00