Działania realizowane zgodnie z umową nr 549_II/12

współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach programu operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Gminne Gimnazjum w Kotli

Ul. Szkolna 2

Lp.

Działanie

Realizatorzy

Dzień tygodnia

i godziny

1

Warsztat dla rodziców

grupa (b)

Joanna Podwińska

Czwartek

16.00 – 18.00

07 III

14 III

21 III

04 IV

25 IV

9 V

23 V

06 VI

13 VI

12 IX

19 IX

26 IX

Liliana Podwińska

Czwartek

16.00 – 18.00

28 II 2h

14 III

21 III

11 IV

18 IV

16 V

23 V

06 VI

13 VI

12 IX

19 IX

26 IX

2

Warsztaty sztuk zdobniczych

Mariola Mazurkiewicz

Czwartki

15.30 – 17.30