Zadania współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

Nazwa zadania: “Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków – Program Wzmacniania Rodziny 10-14”.
Umowa nr 5/P/13