Zadania współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

Nazwa zadania: “Program profilaktyki selektywnej -„ZMIANA”
Umowa nr 4/P/12

Nazwa zadania: “Program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie leczenia – Bezpieczny powrót”
Umowa nr 4/P/12

Nazwa zadania: “Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków – Program Wzmacniania Rodziny”.
Umowa nr 4/P/12

Nazwa zadania: “Szkolenie dla realizatorów Programu Wzmacniania Rodziny”
Umowa nr 88/P/12 i Umowa nr 111/P/12