Zadania współfinansowane ze środków hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu ogłoszonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

1. Nazwa zadania:

„Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków – Program Wzmacniania Rodziny 10-14”.
Umowa nr 51/W/P/2018

 

2. Nazwa zadania:

„Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki selektywnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji”.
Umowa nr 105/W/H4/2018