Zadania współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

1. Nazwa zadania:

,,Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków – Program Wzmacniania Rodziny 10-14”.
Umowa nr 92/W/P/2017

Zapraszamy do udziału w warsztatach rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat

Więcej informacji:

https://www.fundacja-maraton.pl/program-dla-rodzicow/aktualnoci/warsztaty-rodzinne-pwr-10-14.html

 


 

2. Nazwa zadania:

„Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktycznych adresowanych do rodziców i wychowawców, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji.”
Umowa nr 7/H1/BO/ 2017


Program jest współfinansowany ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia