Zadania współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

Nazwa zadania: „Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków – Program Wzmacniania Rodziny 10-14”
Umowa nr 78/P/2014