Szanowni Przyjaciele !

Kolejny raz zgrupowanie odbyło się na terenie Komańczy w dniach od 30 czerwca do 20 lipca 2014 roku. Podobnie jak w roku ubiegłym, gościny użyczyli nam gospodarze Ośrodka Wypoczynkowego Pod Kominkiem“ w Komańczy, państwo Magdalena i Maksymilian LATACZ. Owszem, miejsce ze wszech stron w dalszym ciągu polecamy i rekomendujemy jako przyjazne z uwagi na atmosferę i życzliwość gospodarzy.

Tegoroczny przebieg merytoryczno – organizacyjny miał zdecydowanie charakter surwiwalowy, poprzez wzmożone działania terenowe ukierunkowane na poznanie własnych ograniczeń i sposobów ich przezwyciężenia. Intensywność zadań i działań pod kieunkiem doświadczonych Instruktorów WP, wsparcia psychologiczno- pedagogicznego w zakresie modelowania postaw prospołecznych zaowocowała Waszą postawą, zaangażowaniem i niewątpliwie umiejętnościami życiowymi, które są Waszą zdobyczą. Stworzyliście niezapomnianą grupę zintegrowanych osób, mimo, że pochodzicie z różnych środowisk, jesteście rozbieżni wiekowo, kulturowo i narodowościowo, jakoże uczestnikami również była młodzież z Ukrainy [ze statusem uchodzca] – pokazaliście swoją siłę charakteru. Dwadzieścia jeden dni i nocy zmagań z przyzwyczajeniami, nawykami i komformizmem – daje Wam prawo uważać się za osobę, która, ma wiedzę i doświadczyła trudów poprzez; dyscyplinę, wyrzeczenia i trening psychofizyczny.

To wielki zaszczyt dla nas organizatorów, móc uczestniczyć i być świadkiem Waszej zmiany zewszechstron pozytywnej w obrazie Waszego funkcjonowania w życiu codziennym. Wasza samoświadomość,o zmieniającym się wokół Was geopolitycznym położeniu i Waszych rówieśników z Ukrainy – była wyrazem w kontaktach interpersonalnych, dyscyplinie i zaangażowaniem na codzień w zajęciach i bytowaniu. Przezwyciężyliście trudy i niedogodności w sposób, który każe nam, zarówno organizatorom jak i kadrze wyrazić szczere podziękowanie.

Niewątpliwie, taka ocena całokształtu pobytu, zajęć i działań wynika także, z sumienności i zaangażowania kadry; Opiekunów / Wychowawców/ Wykładowców oraz profesjonalizmu i osobistego wkładu Instruktorów WP. Kolejny raz – ich udział w modelowaniu Waszych postaw życiowych i wkład jestznaczący i wymierny. Zatem w imieniu własnym i organizatora serdecznie dziękuję Kadrze, bezpośrednio zaangażowanej w tworzenie, przebieg i wymierne rezultaty całego przedsięwzięcia.

Jestem z Was dumny, gratulując postawy, życzę powodzenia i szczęścia w życiu osobistym. Niechaj wspomnienia przypominają Wam wspólnie spedzony z nami czas, który nie był i nie jest stracony.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

Z poważaniem

Janusz Zimak