Nazwa zadania: „Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, policjanci z wydziałów prewencji).”.

Tytuł zadania: „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”

Umowa nr: 99/2013 z 11.06.2013 r.