Nazwa zadania: „Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech.

Tytuł zadania: „Obóz socjoterapeutyczny”

Umowa nr: 21/73/15 z 12.05.2015 r.