Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nazwa zadania: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców oraz mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego.”

Umowa nr MEN/2012/DWM/786Nazwa zadania: „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Z Pasją na TY”

Umowa nr MEN/2012/DZSE/1668