W dniu 5 grudnia odbyły się kolejne działania profilaktyczne czyli happening antyalkoholowy i antynarkotykowy a w nich zabawy z wykorzystaniem alkogogli oraz quiz wiedzy o szkodliwości środków psychoaktywnych. Każdy uczeń mógł otrzymać pamiątkową opaskę silikonową lub pokrzepić się czymś słodkim. Nieprzerwane źródło wiedzy stanowią nasze schody przyozdobione bezcenną wiedzą pomocową. Uwieńczeniem tegorocznych działań profilaktycznych jest konkurs na najciekawszy plakat promujący życie w trzeźwości, który tym razem skierowany był do uczniów klas pierwszych jego rozstrzygnięcie nastąpi już za kilka dni. Także te działania były współfinansowane ze środków m.st. Warszawa. Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu!

{ppgallery}alkohol{/ppgallery}