W dniach 22-26 września grupa młodzieżowych liderów brała udział w warsztatach edukacyjnych, które odbyły się w Jastrzębiej Górze. Zajęcia były jednym z działań programu współfinansowanego ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn.: „Rówieśnicza Edukacja Prozdrowotna LIDER” i poświęconego tworzeniu środowisk młodzieżowych liderów działających w zakresie promocji zdrowia i wolontariatu.

 

 

Podczas zajęć młodzież omawiała problematykę szeroko pojętych zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodych ludzi, ich przyczyn i konsekwencji. W oparciu o zdobytą wiedzę dokonali oceny własnego środowiska szkolnego by podczas dalszych warsztatów opracować scenariusze rówieśniczych działań edukacyjnych w obszarach, które uznali za najbardziej zauważalne i wymagające zwrócenia uwagi całej społeczności szkolnej. Efektem prac jest przygotowanie dwóch projektów działań profilaktycznych:

1. „Po co nam narkotyki – my wolimy smakołyki” – w którym młodzież zwróci uwagę na konsekwencje zażywania środków zmieniających świadomość.

2. „Dupa nie twarz nie każdy musi ją widzieć” – młodzieżowi liderzy chcą zaakcentować coraz bardziej szerzący się kult ciała, uprzedmiotowienie cielesności oraz niestosowność stroju dużej grupy uczniów, w którym przychodzą do szkoły.

 

Już wkrótce zapraszamy do dalszych relacji z realizowanych działań.

 

{ppgallery}a{/ppgallery}