W dniu 17 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55 a odbył się trzeci z cyklu wykładów dla rodziców i opiekunów nastolatków pt.: „ Trudna sztuka dojrzewania – sposoby radzenia sobie w sytuacji konfliktu”.

Prelegentką była dr Aneta Jegier – wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:
Czemu służą konflikty?
Poszukiwanie samego siebie.
Chęć bycia zauważonym.
Rodzina i media, czyli skąd czerpie dojrzewający umysł.
Sposoby łagodzenia konfliktów, czyli dobre kompromisy.
Poszukiwanie korzyści dla obu stron.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji szkoły za możliwość realizacji wykładu.
Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem wykładu oraz wynikami ankiety ewaluacyjnej.