W dniu 7 października 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37 odbył się czwarty z cyklu wykładów dla rodziców i opiekunów nastolatków pt.:

Już za rok gimnazjum – jak rodzice mogą pomóc dorastającemu dziecku?”.

 


Prelegentką była Magdalena Leczkowska – pedagog społeczny i mediator rodzinny

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

· Normy i potrzeby rozwojowe nastolatka

· Problemy okresu dojrzewania

· Zagrożenia i szanse związane z rozpoczęciem gimnazjum

· Relacje między rodziną, szkołą, a grupami rówieśniczymi

· Sposoby wspierania gimnazjalisty

 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji szkoły za możliwość realizacji wykładu.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety ewaluacyjnej.