W dniu 16 października 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44 odbył się piąty z cyklu wykładów dla rodziców i opiekunów nastolatków pt.:

Już za rok gimnazjum – jak rodzice mogą pomóc dorastającemu dziecku?”.

Prelegentką była Anna Wrona – Pawelczyk – pedagog i ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

· Normy i potrzeby rozwojowe nastolatka

· Problemy okresu dojrzewania

· Zagrożenia i szanse związane z rozpoczęciem gimnazjum

· Relacje między rodziną, szkołą, a grupami rówieśniczymi

· Sposoby wspierania gimnazjalisty

 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji szkoły za możliwość realizacji wykładu.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety ewaluacyjnej.