W dniu 17 października 2013 r. w Gimnazjum nr 49 przy ul. Smoczej 19 odbył się szósty z cyklu wykładów dla rodziców i opiekunów nastolatków pt.:

„Komputer i Internet – zagrożenie czy szansa na rozwój naszych dzieci?”


Prelegentką była dr Anna Andrzejewska – pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej oraz ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

· Infoholizm – uzależnienie od komputera i Internetu

· Gry komputerowe – zagrożenie dla osobowości, rozwoju i postaw dzieci oraz młodzieży

· Patologie społeczne w sieci – cyberprzemoc, pedofilia internetowa

· Inne patologie społeczno – wychowawcze z inspiracji mediów cyfrowych wśród uczniów

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji szkoły za możliwość realizacji wykładu.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety ewaluacyjnej.