Znajduje się przy ulicy: Elektoralnej 26, 00 – 892 Warszawa, telefon /fax; [22] 620 – 64 – 35
[parter z podjazdem dla niepełnosprawnych]
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13oo do 19oo w zakresie pomocowo – edukacyjnym
oraz w soboty w godzinach od 10oo do 18oo wyłącznie w zakresie szkoleniowo -warsztatowym
podnoszącym kwalifikacje i umiejętności sprawcze; zawodowe, a także hobbistyczne.
Usługi na terenie placówki ukierunkowane są na rzecz dzieci (od 10 roku życia), młodzież (do 19 roku
życia) oraz dorosłych [bez względu na płeć / rasę /wyznanie /preferencje seksualne / pochodzenie
społeczne].
Zakres ofertowy placówki to, po pierwsze pomoc: psychologiczna / psychoterapeutyczna /
psychiatryczna / psychoprofilaktyczna / korekcyjna z przedmiotów nauczania. Poprzez działania:
poradniane / konsultacyjne /interwencyjne w kryzysie / terapeutyczne – indywidualne i grupowe /
socjoterapeutyczne / wyrównawcze wiedzę ucznia z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego oraz
niemieckiego.

 

Podglądowa mapka dojazdu do Poradni. Kliknij by powiększyć.

Zobacz w powiększeniu