Sprawozdanie z działalności fundacji za rok  2011

[ Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego ]

Podstawa prawna:-

Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz. U. Nr 50, poz. 529/

 

 

1) Dane o fundacji:-

Nazwa fundacji:- Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,MARATON”

· Siedziba , adres:-  ul. Elektoralna 26, 00 – 892 WARSZAWA

· Data wpisu w Krajowy rejestr Sądowy:- 20. 06. 1991 r

· Numer księgi rejestracyjnej:- WR.IXNS-REJ.KRS/3013/4/749

· Numer :- KRS 0000096357

· Numer :- REGON 390006279

· e-mail; grazynamaraton@o2.pl

 

ZOBACZ CAŁOŚĆ