W związku z konkursem ogłoszonym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłaszamy nabór uczestników projektu, którzy wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu w ramach Programu Wzmacniania Rodziny a następnie zgodnie z pozyskaną wiedzą przeprowadzą cykl siedmiu zajęć praktycznych z rodzinami we własnym środowisku lokalnym.

W przypadku pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia konkursu szkolenie odbędzie się na przełomie kwietnia i maja. W szkoleniu może wziąć udział tylko zespół trzech osób pracujących na rzecz rodzin z terenu województwa mazowieckiego. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o nadesłanie zgłoszeń korzystając z formularza zamieszczonego w zakładce PWR 10-14.

Dodatkowe informacje:

Grażyna Piotrkowska; tel. 603 703 321; biuro@fundacja-maraton.pl