Fundacja MARATON ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych w zakresie rekomendowanego „Programu Wzmacniania Rodziny 10-14”.
Głównym celem szkolenia jest nabycie uprawnień realizatora programu PWR.

 

Zadanie jest współfinansowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

Zobacz:

1. Pismo informacyjne

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu – wymagane